Linavabrik ajakirjanduses

Esimene ühistegeline linaharimise wabrik meie maal” Postimees 20.11.1912, lk 1
Tähtis samm meie ühistegevuse alal põllumajanduses” Sakala 06.12.1912, nr 97, lk 1
Halliste Linaharimise Ühisuse erakorraline pääkoosolek” Olevik 17.02.1915, lk 3
Halliste linaharimise ühisuse tegewuse ülewaade” Maaliit, 28.september 1918, nr. 130, lk. 3
Halliste Linaharimise – Ühisuse tegewuse ülewaade” Tallinna Päewaleht 5.10.1918
Abja linaharimise ja wärnitsa wabrik” Postimees, 02. oktoober 1923, nr. 262, lk. 3
Abja wärnitsa- ja linawabrikus töö alanud” Postimees, 21.november 1923, nr. 312, lk. 5
Abja wärnitsa ja linatööstuse ühing ning wabrik” Pärnumaa põllumeeste sihid ja juhid : Pärnumaa põllumeeste aastaraamat 1924
Abja linawabriku jahuweski” Postimees 11.11.1924, lk 4
Päev Halliste linavabrikus [ka tehnilisest sisseseadest]” Uus Talu 1925, 10, lk 452 – 456
Abja linawabrik” Postimees, 29.august 1925, nr. 232, lk. 4
Kohutaw õnnetus” Pärnu Postimees 7.10.1925
Abja linawabriku uus õliosakond” Päewaleht, 17.märts 1926, nr. 75, lk. 5
Abja linawabrik” Päewaleht 07.04.1927, lk 7
Abja linawabrik jääb tegewuseta“Postimees 12.04.1927, lk 5
Abja linavabr. teist korda leekides” Pärnu Postimees, 30.november 1927, nr. 277, lk. 1
Uus ühing Abja linawabriku waremetel” Postimees 18.12.1928, lk 9
Abja linawabriku saatus” Järvamaa 22.02.1929
Abja linawabrik laiendas tegewust” Postimees 18.11.1930, lk 5
Abja linawabrikus näidati kahju asemele puhaskasu” Postimees 12.02.1932, nr 36, lk 3
Abja linawabriku suurprotsess” Päewaleht 12.02.1932, lk 4
Abjakad mõisteti õigeks” Pärnu Päewaleht 14.02.1932, nr.37, lk 1
Abja linawabrik awab uue tööstuse haru” Postimees, 25.06.1932, lk 3
Abja linawabrik tules” Postimees, 09.märts 1935, nr. 67, lk. 3
Abja linavabrik leekides” Pärnu Päewaleht, 09.märts 1935, nr. 58, lk. 1
Abja linawabrikus algab töö” Päewaleht 01.04.1935, lk 7
Tuli häwitas Pärnu linawabriku jõujaama” Päewaleht 09.03.1938, lk 2
Inseneri Lossi lennukad ideed vedelevad purunenult maas” Sakala 06.07.2002
Abja linavabriku häärberist saab konverentsikeskus” Sakala 15.08.2012