Abja linavabr. teist korda leekides

Linapuhastamise osak. täielikult hävinenud. Üldine kahju ulatub 10.000.000 margani.

Eile, kella 3 ajal päeval pääsis tuli lahti Abja lina- ja värnitsavabriku kuivatusruumis. Kõrvalolevas linapuhastamise osakonnas oli töö kõige suuremas hoos, kui kuivatusruumist tuleleegid nähtavale tulid ja ähvardasid oma alla võtta kohu osakonna ühes jahuveskiga, mis oli seinaga osakonnast lahutatud. Silmapilkselt katkestati töö ja vabriku hädaviled olid kuulda kaugele ümbrusesse. Kohale ruttas Abja-Paluoja tuletõrje meeskond, kelle jõud aga ei ulatunud tule kustutamiseks. Abiks kutsuti Mõisaküla tuletõrjujad. Ühiste jõupingutustega läks neil korda 3-tunnilise heitluse järele tulele piiri panna, mille järele võis asuda kahjude selgitamisele.

Tules hävines täielikult vabriku linaosakond ühes sisseseadega. Tulle jäi ja sai kõlbmatuseni rikutud alles hiljuti valitsuse toetusel vabrikule tellitud uus linapuhastamise masin, mis üksinda maksis 5.000.000 mk. Samuti langes tuleroaks umbes 100 puuda puhastamata linu ja vähemal määral takku. Linaosakonnast ei suudetud midagi päästa. Tulest jäi puutumata samas vabrikuhoones asuv jahuveski. Ka saadi tule eest ära hoida katlamaja. Kiire kustutustöö tagajärjel ei saanud tuli üle kanduda eemal iseseisvas hoones asuvale õli- ja värnitsavabrikule, nii et tulekahju piirus ainult linaosakonna hävitamisega.

Kuidas algas tuli.

Kuidas just tuli algas ei ole veel väljaselgitatud. Vastavalt poolt järelepärides teatakse rääkida, et töö oli suuremas hoos peale lõuna vaheaega, kui keegi tööline märganud, et lina kuivatusruumi kaugemas otsas käis mingisugune praksatus, millele järgnenud kohe suits ja tuli. Arvatakse, et tuli võis algada kas elektripirni purunemisest või puudulikult isoleeritud juhest. Kuivatusruumi paigutatud linad võtsid tuld ja ehk töölised küll kohe tule kustutamisele asusid, ei olnud see enam nende jõu kohane.

Kui suur on üldine kahju.

Tulekahju lõi Abja lina- ja värnitsavabrikule suure ainelise augu. Üldine kahju tõuseb 10.000.000 margani. Osa varandust, mis oli Eesti Pangale panditud, on kinnitatud, samuti ka rikutud linapuhastamise masin ja hoone. Täpsete kahjude väljaselgitamine on praegu käsil. On väga võimalik, et üldine kahjusumma velgi tõuseb.

Eile õhtul sõitsid juurdluse toimepanemiseks tulekahju kohale Pärnu kriminaalpolitsei ametnikud.

Paari-kolme aasta jooksul on see Abja linavabrikul juba teine raskem tuleõnnetus.

Pärnu Postimees, 30.november 1927, nr. 277, lk. 1