Abja linawabrik awab uue tööstuse haru

Abja linawabriku uus osaühing, kes töötab Bikalaenu Banga poolt üle wõetud endise osaühingu ettewõtete kasutajana, paneb juuli alul käima willakraasimise ja – ketruse osakonna. Bruugitud, kuid tarwimiskohased masinad on Narwast ostetud ning praegu monteerimisel. Kui silmas pidada asjaolu, et wiimase kahe aasta jooksul on tuleõnnetuste läbi ümbruskonnas hävinenud kolm willatööstust, siis on praegusel ajal, mil kodune riide walmistamine hakkab tagasi wõitma endist tähtsust, wast tulutoow.

Postimees, 25.06.1932, lk 3