Abja linawabrik laiendas tegewust

Abja linawabrik töötas ühe wahetusega ja 25 töölisega. Et ümbruskonna põllupidajatel pole linu kuhugi panna, siis otsustas wabrik oma tegewust laiendada ja rohkem linu ümbertöötada. Ligematel päewadel hakkab tööle ka teine tööliswahetus 7 töölisega. Wabrik loodab oma saadustele edaspidigi turgu leida.

Postimees 18.11.1930, lk 5